יום ד', יא’ בטבת תשע”ט
לקויות מורכבות
    לאתר המתיא  |  דף הבית  .
פרטי מומחיות התחום ופריסת העבודה
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
טופס חדש למילוי לאיתור הפרעות תקשורת
קרא עוד...
מאמר לקריאה לקראת הפעלת תוכנית להקניית מיומנויות חברתיות
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
טפסים לעזרה לצורך בניית תוכנית ומעקב
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
כללי
אוטיזם
הפרעות התנהגות / פסיכיאטריות
מוגבלות שכלית התפתחותית
לקות שמיעה
לקות ראיה
למידה בשעת חירום